Podstawy analizy technicznej i fundamentalnej w inwestowaniu na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie to proces, w którym inwestorzy kupują i sprzedają akcje i inne instrumenty finansowe, aby osiągnąć zyski. Istnieją dwie główne szkoły inwestowania na giełdzie – analiza techniczna i fundamentalna. W niniejszym artykule omówimy podstawy obu metod i ich zastosowanie w inwestowaniu na giełdzie.

Analiza techniczna

Analiza techniczna (AT) jest metodą inwestowania, w której inwestorzy korzystają z wykresów i danych historycznych, aby zidentyfikować wzorce i tendencje, które mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych ruchów cenowych. Analiza techniczna opiera się na kilku kluczowych założeniach:

  1. Ceny rynkowe odzwierciedlają wszystkie informacje o danym aktywie finansowym.
  2. Ceny rynkowe wykazują pewne wzorce i tendencje, które można wykorzystać do przewidywania przyszłych ruchów cenowych.
  3. Historia ruchów cenowych może pomóc w przewidywaniu przyszłych ruchów cenowych.

AT opiera się na kilku narzędziach, takich jak linie trendu, wskaźniki techniczne, formacje świecowe i analiza wykresów. Linia trendu to linia, która łączy co najmniej dwa szczyty lub doliny na wykresie. Pozwala ona określić kierunek trendu i przewidywać przyszłe ruchy cenowe. Wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące czy wskaźnik siły względnej (RSI), pozwalają na ocenę siły trendu oraz sygnalizują momenty, w których rynek jest przeceniony lub zbyt drogi. Formacje świecowe to wykresy, które przedstawiają zmiany cenowe w danym przedziale czasowym. Przykładem formacji świecowej jest formacja „głowy i ramion”, która często sygnalizuje zwrot trendu.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna (AF) to metoda inwestowania, w której inwestorzy analizują dane finansowe i operacyjne firm, aby określić wartość wewnętrzną akcji i ocenić, czy dana spółka jest niedowartościowana czy przewartościowana. Analiza fundamentalna opiera się na kilku kluczowych założeniach:

  1. Cena rynkowa akcji może odbiegać od wartości wewnętrznej akcji.
  2. Wartość wewnętrzna akcji zależy od wielu czynników, takich jak wyniki finansowe, struktura kosztów, potencjał wzrostu, itp.
  3. Dobre wyniki finansowe i operacyjne są kluczowe dla wartości wewnętrznej akcji.

Analiza ta opiera się na analizie różnych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik ceny do zysku, wskaźnik wartości księgowej, wskaźnik dywidendy, marża zysku operacyjnego i wiele innych. Wskaźnik  mierzy stosunek ceny akcji do zysku na akcję i pozwala na ocenę, czy dana spółka jest niedowartościowana czy przewartościowana w porównaniu z innymi spółkami w tej samej branży. Wskaźnik P/B mierzy stosunek ceny rynkowej do wartości księgowej firmy i pozwala ocenić, czy cena akcji odzwierciedla wartość firmy. Wskaźnik dywidendy mierzy stosunek dywidendy do ceny akcji i pozwala na ocenę, jaką dywidendę otrzyma inwestor za każdą akcję.

 

Autor: Ksawery Kozłowski

0 komentarzy do “Podstawy analizy technicznej i fundamentalnej w inwestowaniu na giełdzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *